học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh

Một tấm lòng nhân ái
Ngày đăng 30/05/2018 | 16:16

Chị Nguyễn Thị Minh sinh ngày 12/6/1958, trú tại số 23 ngõ 454 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Với tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chị luôn chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống bằng cả tấm lòng.

      Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người coi đó là những tấm gương có giá trị lớn trong việc cổ vũ các hoạt động, phong trào cách mạng. Người viết “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Những quan điểm của Người về tuyên truyền gương người tốt, việc tốt vẫn còn nguyên giá trị và là bài học kinh nghiệm quý báu để chúng ta noi theo.

     Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, việc nêu gương người tốt, việc tốt đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của phường Vĩnh Tuy cũng như của địa bàn dân cư số 14. Những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến được phản ánh kịp thời đã trở thành sức mạnh, nguồn cổ vũ và xây dựng địa bàn dân cư vững mạnh. Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Minh trú tại số 23 ngõ 454 Minh Khai - phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Với tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chị luôn chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống bằng cả tấm lòng. Mỗi tháng chị làm từ thiện, hỗ trợ tổng số 40kg gạo và 200.000 đồng, cụ thể:

     - Hỗ trợ cho gia đình Bác Sang (Số nhà 10 ngõ 454 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội): 10kg gạo.

     - Giúp chị Lương Thị Hồng (Số nhà 34 ngõ 454 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội): 200.000 đồng.

    - Hỗ trợ chị Nguyễn Thị Công - Chi hội 15 (Số nhà 35 ngõ 622 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội): 10 kg gạo.

     - Hỗ trợ 02 gia đình thuộc chi hội 1 mỗi gia đình 10kg gạo.

     Không chỉ làm công tác nhân đạo từ thiện, chị Minh còn vận động gia đình tham gia ủng hộ và thực hiện tốt công tác tại địa phương. Đặc biệt, tháng 3/2018, chị đã đi từ thiện và ủng hộ 1 tấn gạo giúp đỡ người nghèo ở Hòa Bình.

     Chị Minh chính là điển hình của tấm gương người tốt, việc tốt với lòng nhân ái của địa bàn dân cư số 14 để mọi người học tập và noi theo, là điển hình tiêu biểu xây dựng địa bàn dân cư yêu thương, đùm bọc, đoàn kết, cùng nhau phát triển.

 

                                                                                               Đỗ Tiến Thủy- Phường Vĩnh Tuy