HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Thư ngỏ về ứng dụng Etax Mobile

Ngày đăng 14/12/2022 | 15:17  | Lượt xem: 657
Chi cục Thuế thành phố Hà Nội gửi Thư ngỏ về ứng dụng Etax Mobile (Bản nâng cấp ứng dụng Etax Mobile đáp ứng việc đăng ký tài khoản bằng hình thức xác thực thông tin tài khoản Ngân hàng).

Công văn số 2030/UBND-KT ngày 17/11/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc trả lời vướng mắc của các Doanh nghiệp trên địa bàn quận

Ngày đăng 19/11/2021 | 03:45  | Lượt xem: 920
UBND quận Hai Bà Trưng thông báo nội dung trả lời vướng mắc của các Doanh nghiệp trên địa bàn quận.