KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI

UBND quận Hai Bà Trưng công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm làm căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định đợt 1 năm 2023
Ngày đăng 19/10/2023 | 09:15  | Lượt xem: 1066

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm làm căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định đợt 1 năm 2023.

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm làm căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định đợt 1 năm 2023.

(Chi tiết tại đây)

Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đính chính Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Quận của sáng kiến kinh nghiệm làm căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định đợt 1 năm 2023.

(Chi tiết tại đây)