Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm 2023
Ngày đăng 30/08/2023 | 17:03  | Lượt xem: 158

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng thông tin tuyên truyền về BHYT học sinh sinh viên

Thực hiện Công văn số 1166/BHXH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng thông tin tuyên truyền về BHYT học sinh sinh viên trên địa bàn quận:

1. Thư ngỏ (Chi tiết tại đây)

2. Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm 2023 (Chi tiết tại đây)

3. Hướng dẫn cài đặt - Sử dụng Vissid - BHXH số (Chi tiết tại đây)