Công văn số 6507/BHXH-HBT ngày 27/12/2023 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc thông báo danh sách tăng, giảm điểm thu và nhân viên thu trên địa bàn quận
Ngày đăng 17/01/2024 | 09:47  | Lượt xem: 206

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng thông báo danh sách tăng, giảm điểm thu và nhân viên thu trên địa bàn quận.

Công văn số 6507/BHXH-HBT ngày 27/12/2023 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc thông báo danh sách tăng, giảm điểm thu và nhân viên thu trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)