Công văn số 694/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận
Ngày đăng 19/05/2023 | 17:04  | Lượt xem: 95

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Công văn số 694/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc trả lời các vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)