Công văn số 8547/CCT-TTHT ngày 06/3/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2023
Ngày đăng 12/03/2024 | 08:40  | Lượt xem: 347

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng hướng dẫn về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2023

Công văn số 8547/CCT-TTHT ngày 06/3/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2023.

(Chi tiết tại đây)