Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 17/01/2024 | 16:34  | Lượt xem: 264

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)