Kế hoạch số 27147/KH-CCT ngày 05/6/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/06/2024 | 10:49  | Lượt xem: 214

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch về việc tuyên truyền chính sách pháp luật và các điều kiện sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, trang sức và phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 27147/KH-CCT ngày 05/6/2024 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền chính sách pháp luật và các điều kiện sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, trang sức và phát hành hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vàng trang sức trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)