Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn
Ngày đăng 19/02/2024 | 10:24  | Lượt xem: 550

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi' Người khuyết tật nhẹ' học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn quận Hai Bà Trưng theo nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi' Người khuyết tật nhẹ' học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn quận Hai Bà Trưng theo nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

(Chi tiết tại đây)