Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024
Ngày đăng 20/03/2024 | 10:13  | Lượt xem: 189

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024.

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/03/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024.

(Chi tiết tại đây)