Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
Ngày đăng 16/11/2023 | 09:15  | Lượt xem: 75

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

(Chi tiết tại đây)