Thông báo số 119/TB-TCKH ngày 27/6/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hai Bà Trưng về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá để bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước
Ngày đăng 28/06/2024 | 10:09  | Lượt xem: 205

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hai Bà Trưng thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá để bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Thông báo số 119/TB-TCKH ngày 27/6/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hai Bà Trưng về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện thẩm định giá để bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.

(Chi tiết tại đây)