Thư ngỏ về việc cập nhật ứng dụng Etax Mobile phiên bản 3.1.3 cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập và dự kiến số thuế nộp thừa/phải nộp thêm sau quyết toán
Ngày đăng 22/04/2024 | 15:53  | Lượt xem: 267

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng gửi Thư ngỏ về việc cập nhật ứng dụng Etax Mobile phiên bản 3.1.3 cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập và dự kiến số thuế nộp thừa/phải nộp thêm sau quyết toán.

Thư ngỏ về việc cập nhật ứng dụng Etax Mobile phiên bản 3.1.3 cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập và dự kiến số thuế nộp thừa/phải nộp thêm sau quyết toán.

(Chi tiết tại đây)

Những điểm mới của ứng dụng thuế điện tử

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(Chi tiết tại đây)