Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn quận
Ngày đăng 09/02/2024 | 17:09  | Lượt xem: 493

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn quận.

Công văn số 236/UBND-KT ngày 07/02/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)