Tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác an toàn điện
Ngày đăng 15/11/2023 | 09:48  | Lượt xem: 128

Sở Công thương thành phố Hà Nội hướng dẫn Tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác an toàn điện.

Công văn số 5690/SCT-TTr ngày 10/11/2023 của Sở Công thương thành phố Hà Nội về việc Tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác an toàn điện (Đính kèm tài liệu tuyên truyền).

(Chi tiết tại đây)