Tuyên truyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023
Ngày đăng 08/03/2024 | 11:22  | Lượt xem: 215

Chi cục thuế Hai Bà Trưng hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và hướng dẫn đăng ký tài khoản thuế điện tử.

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023.

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thuế điện tử và lợi ích của giao dịch Thuế điện tử.

(Chi tiết tại đây)