Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp Ủy viên ủy ban tháng 5 năm 2024
Ngày đăng 31/05/2024 | 14:30  | Lượt xem: 191

Ngày 28/5/2024, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì phiên họp Ủy viên ủy ban tháng 5 năm 2024 nhằm lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình của UBND quận, dự kiến trình HĐND quận tại Kỳ họp HĐND Quận thường lệ giữa năm và kiểm đếm kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Dự phiên họp có: Đại diện Thường trực HĐND quận, Phó Chủ tịch UBND quận, ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026, Lãnh đạo một số đơn vị đơn vị hiệp quản và Chủ tịch UBND 18 phường.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày các dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận 5 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các ý kiến phát biểu của Trưởng các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường và các Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Nguyễn Quang Trung nhận định: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quận, trong 5 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế đều có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận trình bày các dự thảo báo cáo

Tổng số thu ngân sách trên địa bàn là 4.206 tỷ 168 triệu đồng, đạt 51% so với dự toán (bằng 54% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 5.095 tỷ 057 triệu đồng đạt 62% so với dự toán. Thu ngân sách quận sau điều tiết 5 tháng đầu năm 2024 là 381 tỷ 553 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán (bằng 53% so với cùng kỳ năm 2023). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 524 tỷ 452 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán. Công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển được quận quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, tính đến nay giải ngân đạt trên 115 tỷ đồng.

Về công tác văn hóa, sau một thời gian nỗ lực triển khai thực hiện, Quận đã hoàn thành việc xây dựng trang website giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận mang tên Trang thông tin “360o di tích lịch sử - văn hóa quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”. Lễ ra mắt vừa diễn ra ngày 25/5/2024 và được sự đón nhận tích cực từ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó, tập trung vào một số các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch để trình HĐND quận; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ cho phiên họp HĐND thường lệ giữa năm. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện hiệu quả công tác thu - chi ngân sách. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; Triển khai đa dạng phong phú các hoạt động thể dục thể thao và các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; chuẩn bị tốt phương án phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn quận. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, công tác phòng cháy chữa cháy cần được quan tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng, dễ xảy ra các tình huống cháy, nổ. Cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở cam kết đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc chấp hành chế độ hội họp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ.