kinh tế

Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng lần 2 năm 2018
Ngày đăng 28/08/2018 | 11:18

Những năm gần đây, quận Hai Bà Trưng luôn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, đối thoại doanh nghiệp đã trở thành hoạt động thường xuyên, được tổ chức định kỳ 2 đến 3 đợt mỗi năm

            1. Mục đích của Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp:

           - Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Quận phát triển nhanh và bền vững.

          - Tạo điều kiện cho Doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận và các cơ quan quản lý nhà nước. Nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

          - Thông qua đối thoại, UBND quận giới thiệu tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn quận, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới nhất để doanh nghiệp nắm bắt được.

          - Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

          - Tổ chức Hội nghị với không khí thân mật, gắn kết giữa chính quyền Quận và cộng đồng các Doanh nghiệp.

          2. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị Gặt mặt doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2018:

          - Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 8 năm 2018 ( thứ Tư)

          - Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trụ sở HĐND&UBND quận

                                 số 33 Đại Cồ Việt - Hà Nội.

          3. Thành phần đại biểu, khách mời:

          3.1 Đại diện một số cơ quan cấp Sở, Thành phố Hà Nội.

         Văn phòng UBND thành phố Hà nội, Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, Tư pháp, Tài nguyên - môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Quy hoạch - kiến trúc, Xây dựng, Nội vụ, Cục thuế Hà Nội, Tài Chính, Công thương, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội.

          3.2 Các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình tham dự và đưa tin.

          3.3 Đại biểu lãnh đạo Quận:

          - Chủ trì Hội nghị : Các đồng chí Thường trực  Quận ủy - HĐND - UBND Quận.

        - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế; Chi cục thuế; Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp , Nội vụ; Lao Động Thương Binh – Xã Hội; Văn Hóa - thông tin; Quản lý đô thị; Tài Nguyên - Môi trường; Y tế; Giáo dục; Bảo Hiểm xã hội quận; Liên đoàn Lao động quận; Công an Quận. Trung tâm y tế; Phòng cháy chữa cháy; Quận đội; Quản lý thị trường; Điện lực.

          - Bí thư, Chủ tịch UBND 20 Phường.

         - Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Quận;

           3.4.  350 doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn Quận.

                                                              

                                                              Phòng Văn hóa và Thông tin quận