kinh tế

Tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 03/05/2019 | 10:08

Hồ sơ tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản của các Hộ kinh doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Công văn số 51/KT ngày 26/4/2019 của Phòng Kinh tế quận về việc tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản (Bao gồm 06 hồ sơ)

(Xem chi tiết tại đây)