kinh tế

Nợ đọng BHXH, BHYT tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
Ngày đăng 10/06/2019 | 10:15

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng báo cáo tình hình nợ đọng BHXH, BHYT tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2019

Báo cáo số 364/BHXH-HBT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)