kinh tế

Hội nghị chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng - quý II năm 2019
Ngày đăng 08/08/2019 | 09:57

Chiều ngày 07/8/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận quý II năm 2019.

Đồng chí Cáp Sĩ Phong - Uỷ viên ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND, Chi cục Thuế quận, Đội quản lý thị trường số 5 và Chủ tịch UBND 20 phường.

Hội nghị được đồng chí Cáp Sĩ phong - Uỷ viên ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận quán triệt các nội dung cần triển khai, tổ chức thực hiện đối với công tác chỉ đạo, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Dương Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận trình bày báo cáo kết quả chỉ đạo, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận tính đến hết ngày 31/7/2019; các giải pháp triển khai công tác thu nợ 5 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nợ, thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn quận.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận tập trung vào việc nêu khó khăn, vướng mắc và các giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ thu nợ 5 tháng cuối năm 2019, thu ngân sách Nhà nước năm 2019; đặc biệt là ý kiến phát biểu của chủ tịch UBND phường Trương Định, Vĩnh Tuy, Đồng Tâm, Thanh Lương ...

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cáp Sĩ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ, yêu cầu các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND 20 phường, các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc UBND quận, Chi cục thuế quận, Đội Quản lý thị trường số 5 căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức, tập trung vào các giải pháp triển khai thu nợ 5 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nợ, thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn Quận.

        Nguyễn Như Cẩn -  Phòng VH&TT quận