lãnh đạo ủy ban nhân dân

Lãnh đạo UBND và các Ủy viên UBND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 27/07/2016 | 14:43  | View count: 8173

Thông tin về Lãnh đạo UBND và các Ủy viên UBND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN:

 1.  

Ông Vũ Đại Phong

- Phó Bí thư Quận ủy

- Chủ tịch UBND quận

 1.  

Ông Cáp Sỹ Phong

- Ủy viên ban Thường vụ quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Quang Trung

- Ủy viên ban Thường vụ quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

 1.  

Ông Vũ Văn Hoạt

- Ủy viên BCH Quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

II. ỦY VIÊN UBND QUẬN

 1.  

Ông Đinh Huy Hoàng

- Trưởng Công an quận

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Phạm Hồng Chung

- Chỉ huy trưởng Quân sự quận

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Tiến Quang

- Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Lê Văn Bắc

- Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Trưởng phòng Tư pháp

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Bà Phạm Thị Hiền

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Bà Trần Lưu Hoa

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Bà Cao Thị Hoa

- Trưởng phòng Y tế

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Trần Quốc Khánh

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Minh Hà

- Chánh Thanh tra quận

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Duy Sơn

- Trưởng phòng Nội vụ

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyễn Hoa Thắng

- Trưởng phòng Kinh tế

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Hoàng Trọng

- Trưởng phòng Lao động TB&XH

- Ủy viên UBND quận

 1.  

Ông Nguyến Anh Tuấn

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

- Ủy viên UBND quận

 

                                                                                                                 Kim Thị Thu - VP HĐND&UBND quận