lãnh đạo ủy ban nhân dân

Nhiệm kỳ 2011-2016
Ngày đăng 24/11/2014 | 00:00  | View count: 3504

- Chủ tịch UBND quận: Đồng chí Vũ Đại Phong

- Phó chủ tịch UBND quận: Đồng chí Cáp Sỹ Phong

- Phó chủ tịch UBND quận: Đồng chí Nguyễn Quang Trung

- Phó chủ tịch UBND quận : Đồng chí Vũ Văn Hoạt

 

Các Thành viên UBND quận Hai Bà Trưng

- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

- Đ/c Đinh Huy Hoàng - Trưởng Công an quận

- Đ/c Phạm Hồng Chung - Trưởng BCH Quân sự quận

- Đ/c Nguyễn Thị Thu HIền - Phó Chủ tịch HĐND Quận