Trang chủ

Lịch công tác lãnh đạo

Lịch công tác Lãnh đạo UBND quận tuần 49
Ngày đăng 03/12/2015 | 23:45  | View count: 6054

Lịch công tác của lãnh đạo quận

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN

(Tuần thứ 49 từ ngày 30/11 đến 04/12/2015)

Lãnh đạo TT

Sáng / Chiều

Thứ hai 30/11/2015

Thứ ba 01/12/2015

Thứ tư 02/12/2015

Thứ năm 03/12/2015

Thứ sáu 04/12/2015

Chủ tịch

Sáng:

Chiều