lịch hoạt động

Thường trực HĐND Quận Hai Bà Trưng giám sát công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại UBND phường Vính Tuy
Ngày đăng 24/05/2017 | 16:21  | View count: 2063

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2017 của Thường trực HĐND Quận Hai Bà Trưng, chiều ngày 18/5/2017 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại UBND phường Vĩnh Tuy.

        Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2017 của Thường trực HĐND Quận Hai Bà Trưng, chiều ngày 18/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại UBND phường Vĩnh Tuy. Dự tiếp Đoàn giám sát có đồng chí Lê Thành Vinh: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Đỗ Phương Nga - Chủ tịch UBND phường, đồng chí Trịnh Tiến Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ và cán bộ địa chính phường.

         Tính đến ngày 04/5/2017, phường đã vận động được 96/102 hộ dân trong diện làm thủ tục kê khai lần đầu thực hiện đăng ký theo quy định (đối với 06 trường hợp còn lại, UBND phường đã gửi thông báo 03 lần và sẽ tiếp tục vận động người dân thực hiện kê khai theo hướng dẫn); đã trình 165 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, trong đó: 109 hồ sơ đã có quyết định cấp giấy chứng nhận, 31 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định của các cơ quan chuyên môn, 25 hồ sơ quận trả về phường để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện; đảm bảo đến 30/6/2017 sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao là 165 hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn hiện nay phường Vĩnh Tuy vẫn còn khá nhiều hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận, chính quyền phường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời cũng đề nghị UBND quận quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ phường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Sau khi nghe UBND phường báo cáo và trao đổi, giải trình một số ý kiến của các thành viên trong đoàn, thay mặt Đoàn giám sát đồng chí Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của phường trong thời gian qua cũng như hiệu quả của công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của quận với UBND phường trong việc thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đoàn giám sát đề nghị UBND phường Vĩnh Tuy tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc kê khai lần đầu và việc cấp giấy chứng nhận; thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ theo quyết định 12/2017/QĐ-UBND (hiệu lực ngày 10/4/2017) của UBND Thành phố Hà Nội để quản lý; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính liên quan đến công tác kê khai lần đầu và cấp giấy chứng nhận; làm tốt công tác hòa giải, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của phường; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với nhà ở thực hiện theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 (nay là Nghị định 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015).

 

                                                                                           Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận