lịch hoạt động

KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND QUẬN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021
Ngày đăng 04/07/2017 | 17:16  | View count: 2183

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy, Kỳ họp thứ Tư - HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

        Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy, kỳ họp thứ Tư - HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 07 Nghị quyết: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2017; Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận; tổng quyết toán thu - chi ngân sách quận năm 2016; nhiệm vụ thu - chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2017, phân bổ, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2017; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Đường Hoài Nam - Đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND quận, nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận, nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018; thực hiện công tác nhân sự theo chức năng, thẩm quyền của HĐND quận.

        Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, thường trực HĐND quận đã ban hành và gửi tới UBND quận thông báo số 53/TB-HĐND về việc chất vấn tại kỳ họp thứ Tư HĐND quận. Tại kỳ họp, sau khi nghe lãnh đạo UBND quận báo cảo giải trình về 03 nội dung chất vấn nêu tại thông báo số 53/TB-HĐND, các vị đại biểu HĐND quận cơ bản nhất trí và tiếp tục chất vấn 10 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà chung cư, công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu tập thể cũ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông khu vực chùa Hộ Quốc và việc thực hiện các dự án xây dựng trường mầm non Đồng Tâm, trụ sở Công an phường Thanh Lương, cống hóa mương Lạc Trung...

        Tại kỳ họp, Ông Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận đã phát biểu thể hiện quyết tâm của tập thể lãnh đạo UBND quận trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 mà Nghị quyết HĐND quận đề ra.

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận sớm triển khai các nghị quyết kỳ họp; tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017.