lịch hoạt động

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/11/2017 | 10:41  | View count: 2128

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 02/11/2017 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận do đồng chí Trần Quyết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy ...

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 02/11/2017 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận do đồng chí Trần Quyết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát phòng Văn hóa và thông tin quận về công tác tham mưu cho UBND quận trong quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận. Cùng dự với đoàn giám sát có đại diện Ủy ban MTTQ quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài Nguyên môi trường, Quản lý đô thị quận và các thành viên của Ban.

 

(Đồng chí Trần Quyết Thắng - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

kết luận buổi giám sát tại phòng Văn hóa & Thông tin)

          Qua giám sát và kết hợp khảo sát thực tế tại 123 nhà sinh hoạt cộng đồng hiện đang hoạt động trên địa bàn quận. Đoàn nhận thấy, về cơ bản các nhà sinh hoạt cộng đồng được sử dụng đúng mục đích, phục vụ tốt các hoạt động hội họp, hoạt động văn hóa thể thao và các sự kiện trong địa bàn dân cư. Có 02 điểm trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Phạm Đình Hổ diện tích đáp ứng tiêu chuẩn nhà văn hóa (trên 200m2) còn lại hầu hết là dưới 200m2, thậm chí có địa điểm chỉ có 12m2 (phường Lê Đại Hành); về tên gọi vẫn chưa thống nhất, cơ sở vật chất không đảm bảo, thiếu quy chế và nội quy hoạt động, phân bố không đồng đều trên địa bàn. Đặc biệt, phường Ngô Thì Nhậm chưa có nhà sinh hoạt     cộng đồng...

          Để công tác quản lý, sử dụng các Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được thống nhất và phát huy hết công năng sử dụng, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Phòng văn hóa và Thông tin quận trong thời gian tới tích cực tham mưu cho UBND quận ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo chung trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp với Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - kế hoạch quận và UBND các phường tiến hành rà soát, lập danh sách điểm đất, đề nghị UBND Thành phố, UBND quận phê duyệt chủ trương xây mới Nhà sinh hoạt cộng đồng để phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng trên toàn quận là 70% theo chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XXV của Quận ủy Hai Bà Trưng.

                                                                                           Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội