lịch hoạt động

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường Quỳnh Lôi giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn phường
Ngày đăng 21/08/2018 | 17:11  | View count: 2545

Thực hiện nội dung chương trình công tác năm 2018 và kế hoạch số 03/KH-BPC ngày 04/5/2018 của Ban pháp chế HĐND phường, sáng ngày 16/8/2018 tại phòng họp trụ sở UBND phường Quỳnh Lôi, Ban pháp chế HĐND phường đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân (thời gian từ năm 2017 đến ngày 30/4/2018).

       Đồng chí Lê Thị Hồng Hà - Trưởng ban pháp chế HĐND phường – Trưởng đoàn chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tạ Tấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí thường trực HĐND phường; thường trực UBND phường; đại diện thường trực Uỷ ban MTTQ phường; các đồng chí thành viên ban pháp chế trong thành phần đoàn giám sát; công chức Tư pháp - hộ tịch trực tiếp tiếp nhận đơn thư UBND phường.

       Tại buổi giám sát, đại diện UBND phường báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư; UBND phường đã chuẩn bị tốt tài liệu phục vụ giám sát, giải trình. Đồng chí Trịnh Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường báo cáo bổ sung làm rõ các vấn đề mà đoàn giám sát yêu cầu.

       Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi của các thành viên trong đoàn đối với đơn vị giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lê Thị Hồng Hà -Trưởng ban pháp chế -Trưởng đoàn giám sát nhận định: UBND phường đã nghiêm túc triển khai quyết định, kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND phường. Báo cáo được chuẩn bị theo đúng nội dung kế hoạch, đề cương yêu cầu. Công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các văn bản, kế hoạch theo hướng dẫn của quận, thành phố; đã xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Công tác tổ chức thực hiện được UBND phường triển khai đầy đủ, cụ thể đảm bảo thời gian tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức đặc biệt là công chức trực tiếp tiếp nhận đơn thư ý thức, trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ nhân dân. Mức độ hài lòng của người dân ngày càng được nâng cao.

       Đoàn giám sát yêu cầu UBND phường trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền tại cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của tổ hòa giải tại địa bàn dân cư, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. Thực hiện có hiệu quả 02 bộ quy tắc ứng xử theo quyết định 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, lồng ghép tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung tại các hội nghị, giao ban UBND phường, giao ban địa bàn dân cư. Sắp xếp hồ sơ lưu trữ tiếp nhận đơn thư đảm bảo đầy đủ, khoa học, rõ ràng.

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thắm- Phường Quỳnh Lôi