lịch hoạt động

Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2018
Ngày đăng 30/01/2019 | 15:26  | View count: 2622

       Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức.

      Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2018 cho thấy, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ với phương châm hoạt động:“Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, HĐND các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, triển khai tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

      Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng được Thành phố tặng bằng khen và đánh giá cao về công tác tổ chức phiên giải trình. Từ khâu lựa chọn nội dung giải trình về “Công tác quản lý vệ sinh môi trường; công tác giải tỏa, sắp xếp các tụ điểm chợ cóc trên địa bàn quận” đến công tác chuẩn bị, đặc biệt đã xây dựng phóng sự thay cho báo cáo; việc điều hành đảm bảo theo chương trình đã đề ra, đồng thời linh hoạt, gợi mở, sáng tạo và có tính chủ động cao để phiên giải trình đạt được mục đích, yêu cầu. Kết luận phiên giải trình không những chỉ ra được khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục mà còn đề xuất được giải pháp khắc phục và lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận