lịch hoạt động

Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân Quận khoá XIX

Ngày đăng 29/12/2016 | 09:01 AM  | View count: 2092
Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở HĐND - UBND Quận Hai Bà Trưng đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với các vị Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khoá XIX để nghe báo cáo kết quả sau kỳ họp...

Về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý I năm 2017

Ngày đăng 27/12/2016 | 09:01 AM  | View count: 1916
Về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý I năm 2017

Khai mạc Kỳ họp thứ ba HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2021.

Ngày đăng 16/12/2016 | 10:53 AM  | View count: 1189
Diễn ra trong hai ngày 15-16/12/2016, kỳ họp thứ ba HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2021 sẽ tiến hành đánh giá: Kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2016, tình hình thực hiện nhiệm...

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khoá XIV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai tại quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/12/2016 | 11:42 AM  | View count: 2281
Ngày 6/12/2016, Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai Quốc hội...

Tiếp công dân của HĐND quận quý IV năm 2016

Ngày đăng 13/10/2016 | 08:54 AM  | View count: 183

Quận Hai Bà Trưng tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khoá XIV trước kỳ họp thứ hai

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:33 PM  | View count: 183
Thực hiện công văn số 30/ĐĐBQH -VP ngày 21/9/2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV, sáng ngày 02/10/2016, Hội đồng nhân...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy (đơn vị bầu cử số 8) sau kỳ họp thứ 2 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày đăng 16/08/2016 | 02:35 PM  | View count: 195
Thực hiện Thông báo số 70/TB-HĐND ngày 02/8/2016 của HĐND quận Hai Bà trưng về việc tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 8 (phường Vĩnh Tuy) sau kỳ họp thứ 2 của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX...

Đại biểu Quốc hội Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri hai quận Hai Bà Trưng và Đống Đa

Ngày đăng 15/03/2016 | 07:42 AM  | View count: 411
Ngày 07 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của hai quận Hai Bà Trưng và Đống Đa với tổ đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2. Đây là...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2016 giữa Thường trực HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ

Ngày đăng 03/03/2016 | 09:48 AM  | View count: 225
Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa ba cơ quan Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng, Ngày 29 tháng 02 năm 2016, tại Hội...

Tổ Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng tiếp xúc với đại biểu đại diện cử tri phường Minh Khai, Trương Định sau kỳ họp thứ 11 khóa XVIII

Ngày đăng 09/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 274
Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2015, Tổ đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng đã tiếp xúc với đại biểu đại diện cử tri phường Minh Khai và phường Trương Định sau kỳ họp thứ 11 khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 411
Trong các ngày 19 và ngày 20/12/2014, đã diễn ra kỳ họp thứ 11 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách...

Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015

Ngày đăng 25/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 573
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG _____________________________ ...