liên đoàn lao động

Thông tin chung Liên đoàn lao động Quận
Ngày đăng 02/12/2014 | 00:00  | View count: 5237

 

Tên đơn vị: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Địa chỉ: Số 260 Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 043.9763043 - 043.9781141

Email: haibatrung@congdoanhanoi.org.vn

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại liên hệ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch

043.9781141

091.234.9367

2

Vũ Thị Trình

Phó chủ tịch

043.9763043

098.332.0572

3

Trần Lưu Quỳnh

Phó chủ tịch

043.9763043

098.920.5868