Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 554
Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Là đơn vị sự nghiệp, có chức năng: 1. Chỉ đạo, quản lý, bồi dưỡng về nghiệp vụ và...