Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao
Ngày đăng 22/08/2012 | 00:00  | View count: 551

Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao

Là đơn vị sự nghiệp, có chức năng:

1.Chỉ đạo, quản lý, bồi dưỡng về nghiệp vụ và phương pháp công tác cho các cơ sở, các cán bộ cốt cán của phong trào văn hoá quần chúng – thông tin cổ động, thư viện, nhà truyền thống.
2.Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật, câu lạc bộ, thông tin cổ động chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, đọc sách báo, nói chuyện thời sự, vuichơi, giải trí, thể dục thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hoá của cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong quận.
3.Tổ chức các hoạt động văn hoá, tập trung góp phần phục vụ các cuộc vận động, các ngày hội, ngày lễ lớn theo chủ trương của cấp uỷ và chính quyền địa phương và chủ trương của ngành dọc cấp trên.

4.Tổ chức thường kỳ các cuộc hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin cổ động, các cuộc thi đọc sách, sáng tác văn nghệ, triển lãm.

Địa chỉ liên hệ: Số 255 Bạch Mai

Điện thoại liên hệ : 043.8637856.

Giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Hương

Phó Giám đốc : Phạm Ngọc Lan