phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2011-2016)
Ngày đăng 02/06/2014 | 00:00  | View count: 2575

xem chi tiết văn bản tại đây