PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini)
Ngày đăng 14/09/2023 | 16:50  | Lượt xem: 1430

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

(Chi tiết tại đây)