PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10”
Ngày đăng 08/09/2023 | 16:30  | Lượt xem: 760

Ngày 07/9/2023, tại trụ sở Công an quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức cuộc họp triển khai các kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” năm 2023 trên địa bàn quận.

Cuộc họp do đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận; đồng chí Trung tá Nguyễn Khắc Nam - Phó Trưởng Công an quận và các đồng chí lãnh đạo: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và Thông tin, Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh quận; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an 18 phường.

Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc quán triệt về tầm quan trọng
của công tác PCCC&CNCH tại hội nghị

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” năm 2023 trên địa bàn quận, UBND quận đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, quyết định: Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 25/8/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023; Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 25/8/2023 về việc tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/8/2023 về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tại khu dân cư nguy hiểm cháy nổ phường Thanh Nhàn; Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về việc thành lập Ban tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận yêu cầu Công an 18 phường
tập trung lực lượng, nghiêm túc triển khai các kế hoạch của UBND quận

Tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận quán triệt về tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy trách nhiệm của toàn dân đối với công tác PCCC&CNCH. Đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân PCCC và tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng PCCC vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới. Đảm bảo tiến độ triển khai các nội dung trọng tâm của kế hoạch: Các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” xong trước ngày 20/9/2023; Tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xong trước ngày 30/9/2023; Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tại khu dân cư nguy hiểm cháy nổ xong trước ngày 04/10/2023.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị phường
về việc triển khai Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đại tá Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận yêu cầu Công an 18 phường tập trung lực lượng, nghiêm túc triển khai các kế hoạch của UBND quận về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận. Đặc biệt, chú trọng triển khai tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận; Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện tại địa bàn các phường; Phát huy tinh thần 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”.

Cũng trong cuộc họp, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị phường về việc triển khai Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc xây dựng lực lượng dự thi, tổ chức tập luyện, thực hành các nội dung thi,...

Thông qua các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” trên địa bàn quận, công tác PCCC được chú trọng, tập trung kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, thiết sót, bất cập trong việc đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC theo qui định tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, các khu dân cư; nâng cao tính chủ động kịp thời và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình. Quận Hai Bà trưng quyết tâm phấn đấu giảm số vụ cháy nổ, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.