PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 08/08/2022 | 10:38  | Lượt xem: 2518
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

Ngày đăng 08/08/2022 | 10:27  | Lượt xem: 3756
HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Công văn số 1126/UBND-CAQ ngày 29/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quận

Ngày đăng 08/08/2022 | 10:09  | Lượt xem: 764
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Quận Hai Bà Trưng: Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại cơ cở 159 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du năm 2022

Ngày đăng 20/06/2022 | 04:00  | Lượt xem: 889
Thực hiện kế hoạch của UBND quận về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại tham gia; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, ngày...

Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Nhà hàng F-PLAZA năm 2022 trên địa bàn quận

Ngày đăng 09/06/2022 | 10:09  | Lượt xem: 966
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 của UBND quận Hai Bà Trưng và Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND quận về việc Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phương án...

Công văn số 158/UBND-CAQ ngày 28/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tích cực đảm bảo an toàn về PCCC giai đoạn thời tiết hanh khô và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng 30/01/2022 | 09:41  | Lượt xem: 1018
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo về việc tích cực đảm bảo an toàn về PCCC giai đoạn thời tiết hanh khô và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công bố các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/01/2022 | 11:05  | Lượt xem: 1002
UBND quận Hai Bà Trưng công bố các công trình vi phạm về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Công văn số 51/UBND-CAQ ngày 11/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận

Ngày đăng 13/01/2022 | 04:14  | Lượt xem: 694
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận.

UBND quận Hai Bà Trưng tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận năm 2021

Ngày đăng 02/11/2021 | 03:51  | Lượt xem: 1053
Ngày 02/11/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho Trưởng các phòng,...

Kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 22/07/2021 | 04:02  | Lượt xem: 2162
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:32  | Lượt xem: 3054
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng quý I năm 2021

Ngày đăng 17/03/2021 | 08:42  | Lượt xem: 3316
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng quý I năm 2021.

Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao danh sách cơ sở quản lý công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho UBND các Phường trên địa bàn Quận

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:50  | Lượt xem: 3609
Sáng ngày 12/3/2021, Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện Lễ bàn giao cơ sở quản lý công tác PCCC cho UBND 18 Phường theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/03/2021 | 09:54  | Lượt xem: 2425
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:15  | Lượt xem: 1310
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa...

Thông tư Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 11:10  | Lượt xem: 2329
Bộ Công an ban hành Thông tư 149 /2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày đăng 18/02/2021 | 10:23  | Lượt xem: 1236
Thông tư 148/2020/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với...

Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:57  | Lượt xem: 1132
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:40  | Lượt xem: 12041
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 18/02/2021 | 09:08  | Lượt xem: 1000
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...