PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Quận Hai Bà Trưng triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày đăng 10/09/2019 | 15:37

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Công văn số 1093/UBND-TTTr ngày 09/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

(Xem chi tiết tại đây)

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 năm 2018 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

(Xem chi tiết tại đây)

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

(Xem chi tiết tại đây)