phòng TN&MT

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 875
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 2318
Phòng Tài nguyên và Môi trường   Địa chỉ: Số 33 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số...