phong trào đoàn thể

Quận Hai Bà Trưng tập huấn công tác Mặt trận tổ quốc khóa I năm 2018
Ngày đăng 22/05/2018 | 14:53

Sáng ngày 18/05/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác MTTQ khóa I năm 2018.

        Tham dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí đại biểu: đồng chí Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, báo cáo viên lớp học; đồng chí Lâm Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; các đồng chí lãnh đạo ban Tuyên giáo, ban Dân vận Quận ủy và hơn 250 học viên là cán bộ, chuyên viên Cơ quan Ủy ban MTTQ quận; các ông bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư 20 phường.

       Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhấn mạnh chủ đề năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội là “Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận thành phố Hà Nội”. Với nội dung đó, việc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức, giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận là hết sức cần thiết và quan trọng.

       Trong 2 ngày tập huấn, các đồng chí báo cáo viên của Trung ương, thành phố trao đổi những nội dung: giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận; phương pháp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công tác mặt trận; tuyên truyền, thực hiện Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

       Qua hội nghị tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Mặt trận trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

                                                                                      Trọng Tấn - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng