phong trào đoàn thể

Hội thảo bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018 và các năm tiếp theo
Ngày đăng 05/06/2018 | 14:14

Ngày 30/5/2018, Uỷ ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “ Vì người nghèo” Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận năm 2018 và các năm tiếp theo.

          Tham dự hội nghị có ông Lê Xuân Chiển - Uỷ viên thường trực - Trưởng ban phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Quang Trung - Uỷ viên thường vụ - Trưởng ban Dân Vận Quận uỷ; ông Lâm Anh Tuấn - Uỷ viên thường vụ -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; ông Nguyễn Thanh Tùng - Quận uỷ viên - phó Chủ tịch HĐND quận; ông Hoàng Trọng - Quận uỷ viên - Trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội Quận; cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận và 20 phường.

          Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến tháng 4/2018, toàn quận còn 163 hộ nghèo với 402 nhân khẩu, chiếm 0,19% tổng số hộ dân toàn quận và 143 hộ cận nghèo với 44 nhân khâu, chiếm 0,17% tổng số hộ dân toàn quận. Không có hộ gia đình chính sách, người có công rơi vào hộ nghèo, cận nghèo. Qua điều tra khảo sát, các hộ nghèo hiện nay chủ yếu là hộ thiếu sức lao động không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập nhưng thấp; một số hộ có thành viên lao động nhưng việc mà không ôn định, đi làm thuê thu nhập thấp, hộ có đông người ăn theo là người già và trẻ em đang đi học phổ thông.

           Chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Quận, tạo nên sức mạnh to lớn trong quá trình chỉ đạo thực hiện từ Quận đến cơ sở. Tăng cường các giải pháp giảm nghèo thiết thực, phù hợp, khuyến khích các hộ tự vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo. Tập trung nguồn lực và giải pháp hỗ trợ để duy trì không có hộ tái nghèo; không phát sinh hộ nghèo mới; không thoát nghèo chuyển sang cận nghèo; không có hộ thuộc diện chính sách người có công rơi vào hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, Uỷ ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “ Vì người nghèo” đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo với lộ trình     cụ thể.

            Tại hội nghị, các Phường đã trình bày báo cáo tham luận và đưa ra một số kiến nghị về các vấn đề như: Lồng ghép nguồn lực để triển khai thực hiện, kinh nghiệm đặc thù của từng địa phương, nhân rộng điển hình các Phường để thực hiện tốt, đổi mới phương thức thực hiện cơ chế chính sách, hạn chế tối đa việc cho không, xây dựng chính sách cho vay có điều kiện…

           Phát biểu hội nghị, ông Lê Xuân Chiển -Trưởng ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Thành phố đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo của Quận, đồng thời ghi nhận những kinh nghiệm quý báu, thiết thực tại một số địa phương về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nhằm thực hiện, có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đề nghị Quận cần xây dựng các tiêu chí, định mức, phương thức thực hiện, cơ chế tài chính, làm cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, cần nhân rộng các mô hình xoá đói giảm nghèo; phát triển bền vững.

           Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận nêu rõ: trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục rà soát, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện ở các Phường, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, tăng tính hiệu quả trong tổ chức thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân. c thành lập mới ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh.

UBMTTQ Quận