phong trào đoàn thể

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày đăng 12/11/2018 | 15:27

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị uỷ ban MTTQ Quận lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

       Tới dự hội nghị, có các đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Lâm Anh Tuấn - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ. Dự hội nghị còn có  đại biểu của UBMTTQ Thành phố và 62 uỷ viên Uỷ ban MTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận triển khai các văn bản tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2019-2024; hướng dẫn tới Ủy ban MTTQ các phường mục đích, yêu cầu cũng như các nội dung, công việc cụ thể liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, trong đó có việc chuẩn bị, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự; tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; công tác tuyên truyền... Theo kế hoạch, trong quý 4 năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận chọn và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Lôi làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đại hội MTTQ Việt Nam các phường còn lại hoàn thành xong trong quý I/2019 và Đại hội cấp quận hoàn thành xong trong tháng 5/2019.

        Nói về mục đích, yêu cầu tổ chức Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Quận nhấn mạnh: Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực... Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

       Theo chương trình của hội nghị, các vị uỷ viên uỷ ban đã nghe đồng chí Vũ Ngọc Hoà- Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận đọc dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.

       Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nêu rõ những nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Anh Tuấn - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thay mặt Ban Thường trực đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong năm 2018 đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Quận tiếp tục hướng dẫn việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận; xây dựng báo cáo chính trị Đại hội các cấp đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt hội nghị Ban công tác Mặt trận, Đại hội điểm cấp phường; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

 

                                                                                                                                   Hương Giang - Uỷ ban MTTQ Quận