phong trào đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ khóa III năm 2018
Ngày đăng 13/11/2018 | 10:01

Thực hiện chương trình công tác năm, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, quyết định của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc mở lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ MTTQ năm 2018; ngày 08/11/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Trung tâm mở lớp tập huấn nghiệp vụ khóa III năm 2018.

         Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Lâm Anh Tuấn -  Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm cùng 280 đại biểu là các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 20 phường, thành viên ban Thanh tra nhân dân. Tham gia lớp tập huấn có thanh tra nhân dân (TTND) và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và cán bộ, chuyên viên cơ quan MTTQ Quận.

          Đồng chí Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn  nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ và Luật hòa giải ở cơ sở với nội dung: Những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nội dung tổ chức và hoạt động của Ban TTND theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nội dung tổ chức và hoạt động Ban GSĐTCCĐ theo Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

           Nội dung của Nghị quyết được truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ và có liên hệ thực tiễn được học viên đánh giá cao. Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ và hòa giải ở cơ sở tổ chức năm 2018, các đại biểu đã chú ý lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, khi về công tác thực tế tại địa bàn dân cư sẽ triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.

                                                                                                     Quỳnh Nguyễn - Ủy ban MTTQ Quận