phong trào đoàn thể

Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác hội năm 2018 và triền khai phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2019
Ngày đăng 25/12/2018 | 17:21

Ngày 21/12/2018, tại trụ Trung tâm bỗi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng, Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

          Đến dự hội  nghị có đại biểu đại diện lãnh đạo hội khuyến học thành phố Hà Nội; lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ, các hội đoàn thể quận; các đồng chí trong Ban chấp hành hội Khuyến học quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBND phường, Chủ tịch và Phó chủ tịch hội khuyến học 20 phường; các tập thể cá nhân được khen thường trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018.

          Thay mặt BCH Hội Khuyến học quận, ông Trương Nho Quang – Chủ tịch Hội Khuyến học trình bày báo công tác khuyến học năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2019. Hội đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức hội cơ sở, củng cố nhiều chi hội khuyến học ở các trường học, ở các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền và công an các phường trên địa bàn Quận. Chú trọng công tác phát triển hội viên mới. Số hội viên được kết nạp năm 2018 là 1568 đưa tổng số hội viên toàn Quận là 29.384 hội viên. Về công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp hội quan tâm, trong năm 2018 toàn quận đã động viên khen thưởng  trên 22 nghìn lượt cháu học giỏi, động viên kịp thời các cháu con gia đình nghèo vượt khó, con gia đình chính sách học giỏi với số tiền khen thưởng hơn 1,5 tỷ đồng. Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp đạt 9,3 tỷ đồng, thu hội phí cũng đạt kết quả cao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

          Kết thúc năm 2018, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội khuyến học quận Hai Bà Trưng, Hội khuyến học phường Vĩnh Tuy và cá nhân bà Võ Thanh Thế - Chủ tịch Hội khuyến học phường Đồng Tâm; Thành hội Khuyến học Hà Nội tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 03 cá nhân; UBND quận Hai Bà Trưng đã khen thưởng 50 tập thể và 57 cá nhân xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quận.

                                                                                                                  Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT Quận