phong trào đoàn thể

Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2019 và Ký giao ước thi đua
Ngày đăng 01/02/2019 | 11:01

        Sáng ngày 25/1/2019, tại Hội trường Trụ sở Ủy ban MTTQ và các Hội đoàn thể quận. Ban đại diện hội Người cao tuổi quận tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019 và Ký giao ước thi đua với Hội Người cao tuổi 20 phường.

      Tham dự hội nghị có Bà Ngô Thị Ngọc Bích - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận, cùng các ông, bà thành viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận; các ông, bà là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Người cao tuổi 20 phường.

Bà Ngô Thị Ngọc Bích - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận phát biểu và chủ trì hội nghị

      Phát biểu và chủ trì hội nghị, bà Ngô Thị Ngọc Bích - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi nhấn mạnh: Trong năm 2018, Ban đại diện Hội Người cao tuổi nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các Hội đoàn thể quận cùng với sự đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo của cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi các cấp đã góp phần quan trọng làm nên thành công chương trình công tác Hội năm 2018. Các cấp Hội đã chủ động bám sát các nội dung thi đua của Thành phố, Quận, các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội, Thành phố và quận, gắn với các nhiệm vụ của địa phương, triển khai tổ chức thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác xây dựng tổ chức Hội, tập hợp người cao tuổi vào Hội đạt tỷ lệ cao, thực hiện tốt chương trình tập huấn cán bộ Hội từ quận đến cơ sở; Đảm bảo 100% người cao tuổi trong diện chính sách được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ theo Luật Người cao tuổi, tư vấn khám sức khỏe người cao tuổi, tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong chính sách an sinh xã hội.

        Ngay từ đầu năm 2019, Hội Người cao tuổi các cấp đã triển khai các công việc với những mục tiêu, chương trình thi đua và công tác chuyên môn của hội, 20/20 phường đều nhất trí cao quyết tâm thực hiện đầy đủ và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch công tác Thi đua khen thưởng năm 2019 và ký kết thi đua với Quận hội gồm: 04 chỉ tiêu thi đua, 08 giải pháp thực hiện và một số chỉ tiêu cụ thể; Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người cao tuổi, Hội Người cao tuổi; Thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Thi đua thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi; Thi đua thực hiện tốt phát huy vai trò người cao tuổi…

       Các cấp Hội Người cao tuổi quận ký giao ước quyết tâm đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong năm 2019.

Thu Cúc - Ban đại diện Hội NCT quận