phong trào đoàn thể

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua với Uỷ ban MTTQ 20 phường; đôn đốc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 16:21

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua với Uỷ ban MTTQ 20 phường; giao ban công tác tháng 2/2019; đôn đốc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Anh Tuấn - Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Vũ Ngọc Hoà - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận và các đồng chí Chủ tịch  Uỷ ban MTTQ Việt Nam 20 phường trên địa bàn Quận.

Dưới sự chứng kiến của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Quận, Uỷ ban MTTQ 20 phường đã ký giao ước quyết tâm đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận; Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là năm “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoà - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận đã thông báo nhanh tiến độ tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và kết quả vận động Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 như sau: Về tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân: Uỷ ban MTTQ Việt Nam các Phường đã phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân đến các tổ dân phố. Tính đến ngày 21/02/2019, toàn Quận đã có trên 350 tổ dân phố đã tổ chức hội nghị; Về vận độ ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”, tính đến ngày 21/02/2019, đã tiếp nhận được gần 700 triệu đồng.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các vị Chủ tich Uỷ ban MTTQ Việt Nam các Phường đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở như việc vận động Quỹ và tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán nên đã có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện...

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Lâm Anh Tuấn – Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã nhấn mạnh:  Nhìn chung, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của Quận đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”, triển khai kế hoạch của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Quận. Việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” là nhiệm vụ chính trị, là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ và nhân dân trên địa bàn Quận, đề nghị các phường tiếp tục tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”; đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường  tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của Quận, phấn đấu tổ chức hội nghị ở Tổ dân phố xong trước ngày 15/3/2019 và cấp phường xong trước ngày 30/3/2019.  

   Hương Giang- Uỷ ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng