phong trào đoàn thể

Uỷ ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 17:14

Kết quả, đã có 761/761 tổ dân phố hoàn thành việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố. Có 48.216 hộ dân dự họp tại các tổ, đạt tỷ lệ hộ dân dự họp toàn Quận là 66,3%. Nhiều phường đạt tỷ lệ hộ dân dự họp ở tổ dân phố cao như: Phố Huế, Đồng Nhân, Bùi Thị Xuân, Vĩnh Tuy, Lê Đại Hành…; 20/20 phường đã hoàn thành tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường đạt 100%. Có 2126 đại biểu dự Hội nghị ĐBND ở phường (đạt tỷ lệ 95,9%), trong đó có 563 đại biểu là người lao động, buôn bán, tôn giáo (chiếm 26,4 %).

Việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, kịp thời quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở. Vì vậy, các hội nghị từ tổ dân phố đến phường đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ từ Quận đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò tích cực, chủ động trong việc phối hợp với UBND để xây dựng, triển khai kế hoạch. Đồng thời hướng dẫn cụ thể, trực tiếp tham dự để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt tồn tại của hội nghị Tổ dân phố.

Kết quả, đã có 761/761 tổ dân phố hoàn thành việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố. Có 48.216 hộ dân dự họp tại các tổ, đạt tỷ lệ hộ dân dự họp toàn Quận là 66,3%. Nhiều phường đạt tỷ lệ hộ dân dự họp ở tổ dân phố cao như: Phố Huế, Đồng Nhân, Bùi Thị Xuân, Vĩnh Tuy, Lê Đại Hành…; 20/20 phường đã hoàn thành tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường đạt 100%. Có 2126 đại biểu dự Hội nghị ĐBND ở phường (đạt tỷ lệ 95,9%), trong đó có  563 đại biểu là người lao động, buôn bán, tôn giáo (chiếm  26,4 %).

Tại các hội nghị ĐBND ở các tổ dân phố tập trung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND ở tổ trong năm 2018. Hội nghị đại biểu nhân dân đã tiếp thu được nhiều ý kiến nhân dân tham gia bàn việc xây dựng đời sống văn hoá tại cộng đồng dân cư, nơi mình sinh sống. Các hội nghị tại tổ dân phố đều diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ với tổng số 2.926 ý kiến tham gia phát biểu. Các ý kiến “bàn” tập trung vào các nhóm vấn đề: nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận. Tại hội nghị ở phường, có 109 tham luận và ý kiến phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều có chất lượng, trên tinh thần thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, đặc biệt đã nêu lên nhiều vấn đề cụ thể trong việc xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống, hành vi ứng xử của người   Hà Nội.

Thông qua hoạt động này, đã nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và  nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

 

                                                                                                          Hương Giang -Uỷ ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng