phong trào đoàn thể

Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày đăng 15/07/2019 | 17:54

Sáng ngày 13/7/2019, Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị - Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Tới dự hội nghị có ông Trương Nho Quang - Chủ tịch hội Khuyến học quận; ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chủ tịch hội Khuyến học quận cùng các ông, bà ủy viên Ban chấp hành hội Khuyến học quận và 110 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội, chi hội trưởng chi hội khuyến học 10 phường phía nam của quận.

Chủ trì hội nghị, ông Trương Nho Quang - Chủ tịch hội Khuyến học quận trình bày nội dung và hướng dẫn cơ sở quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị - Khóa X ngày 13/4/2007, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cả nước chuyển biến tích cực, thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng ngành Giáo dục thực hiện đổi mới giáo dục toàn diện, nhằm đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho đất nước; triển khai hoạt động giáo dục cộng đồng, tổ chức học tập cho người lớn có kết quả.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị - Khóa X, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết luận 49-KL/TW nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 1.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; 2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; 3. Phát huy vai trò của các tổ chức Chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp; 4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập. Chú trọng giáo dục từ xa; 5. Tiếp tục xóa mù. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, viên chức, công chức; 6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 7. Tăng cường hợp tác Quốc tế.

Hội nghị nhất trí với nội dung và hướng dẫn quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị - Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Ngày 20/7/2019, Hội Khuyến học quận tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt cho cán bộ hội thuộc 10 phường phía bắc của quận.

Thu Cúc - Hội Khuyến học quận