phong trào đoàn thể

Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II năm 2019
Ngày đăng 05/08/2019 | 11:26

Chiều ngày 02/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị MTTQ lần thứ II năm 2019 nhằm sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và xem xét, ra nghị quyết công nhận ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021.

Tham dự hội nghị có các ông, bà thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an, Quân sự phường cùng các ông bà là trưởng, phó Ban công tác mặt trận địa bàn dân cư và thành viên ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường.

Ông Đinh Hải Hoàng - Chủ tịch MTTQ phường báo cáo kết quả công tác mặt trận 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai, duy trì; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; hội thi “Dân vận khéo” với sự tham gia của 15 địa bàn dân cư; hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân; ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng (Ban TTND và GSDTCĐ) được kiện toàn, bầu nhân sự nhiệm kỳ 2019-2021, phối hợp với ban công tác mặt trận thực hiện giám sát 14 dự án và nghiệm thu dự án cấp phường. Công tác chăm lo, xóa nghèo bền vững cho 09 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo được quan tâm: sửa chữa nhà và tặng 04 xe máy, 01 xe điện, thẻ bảo hiểm y tế, công cụ lao động khác...

Về nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm, tiếp tục tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ khác; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; chương trình phối hợp với HĐND, UBND phường và các tổ chức thành viên năm 2019.

Hội nghị thảo luận, đánh giá cao vai trò các ban công tác mặt trận, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ phường có hiệu quả tích cực. Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường trình danh sách và thông qua nghị quyết công nhận kết quả bầu Ban TTND và GSDTCĐ nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 11 thành viên, trưởng ban và phó ban mới.   

Trần Thu Hiền - VHTT phường Bạch Đằng